https://welleruitvaart.nl/wp-content/themes/gymappstest Overlijden melden | Weller Uitvaartverzorging

Overlijden melden

Uw dierbare is overleden. Welke stappen moet u zetten?
 

 • Een overlijden zet uw leven op z’n kop. Probeer daarom allereerst de rust voor uzelf te bewaren. Neem uw tijd om nog even alleen te zijn met uw overleden dierbare. Haast is niet geboden. Wanneer ú eraan toe bent, gaat u verder met de volgende stappen.

 

 • Het overlijden moet altijd eerst door een arts worden vastgesteld. Dit noemt men ‘schouwen’.
  • Is uw dierbare thuis overleden?
   • Bel dan de huisarts van de overledene, of bij diens afwezigheid de huisartsenpost.
  • Is uw dierbare in het ziekenhuis, verzorgingstehuis of hospice overleden?
   • Neem contact op met de behandelend/dienstdoend arts.
  • De arts die het overlijden heeft vastgesteld, overhandigt u de ‘verklaring van overlijden’.

 

 • Neem daarna contact op met Weller Uitvaartverzorging: 06 – 273 663 47

 

 • Samen spreken we het moment af, waar en wanneer we de uitvaart zullen bespreken. Het is fijn, als u voor het gesprek alvast aan de volgende zaken denkt:

 

  • gewenste kleding voor de opbaring (inclusief ondergoed & eventueel bril, tandprothese en sieraden)
  • de wens meehelpen/toezien tijdens de laatste verzorging van uw dierbare
  • papieren van de arts (‘verklaring van overlijden’)
  • legitimatiebewijs van uw overleden dierbare
  • legitimatiebewijs van degene die opdracht geeft voor de uitvaart
  • polisblad van uitvaartverzekering(en) – (indien aanwezig)
  • wensenboekje van uw dierbare aangaande zijn/haar uitvaart – (indien aanwezig)
  • adressenlijst voor het versturen van de rouwkaarten

 

 • Samen en stapsgewijs bespreken we de wensen rond de uitvaart. Met rust, aandacht en in uw tempo.